Anne Frankschool over Paula

Interview met teamleden

Bas Moll is directeur van de Anne Frank school in Amsterdam en heeft sinds 2006 Ontmoetingsatelier ‘in huis’ .

“De aanleiding om Ontmoetingsatelier binnen de school te halen was onze zorg voor jongere kinderen die sociaal gezien dreigden onder te sneeuwen. Deze kinderen wilden we graag sociaal zekerder en sterker zien worden. Het gaat om zowel de teruggetrokken kinderen als kinderen die het moeilijk vinden om in het samenspelen hun grens te voelen en die te beperkt in staat zijn om zichzelf te sturen. Ontmoetingsatelier wordt ingezet voor kinderen in relatie tot andere kinderen en voor kinderen in relatie tot de leerkracht. Sinds 2006 gaan er tien kinderen per jaar naar het Ontmoetingsatelier op de Anne Frank school. Het laagdrempelige karakter is aantrekkelijk, het is een zetje in de rug voor leerlingen die dat nodig hebben. Het is zeer prettig samenwerken met Paula en zij heeft binnen de school een eigen plek waar zij voor de kinderen een veilige setting creëert waarbinnen de kinderen kunnen ‘leren ontmoeten!’  Na de training zijn de kinderen zekerder van zichzelf en ze worden bewuster van de ruimte die ze innemen.”

Reacties van groepsleerkrachten

“Na een eerste introductie van Ontmoetingsatelier was ik meteen enthousiast. Ik zag hoe waardevol het was voor de kinderen die deelnamen, voor sommigen een uitlaatklep, voor anderen een goede stimulans/steun. Het heeft mij als leerkracht meer inzicht gegeven in problematieken en de benadering daarvan.”

“De meerwaarde van Ontmoetingsatelier vind ik dat kinderen op een creatieve manier uiting kunnen geven aan wat hen bezighoudt. Door de manier waarop Paula met ze werkt, voelen ze zich veilig en laten ze na een aantal malen meer van zichzelf zien. In de klas kan ik dan met eventuele tips doorgaan, zoals bijvoorbeeld: een kind leren hulp te vragen, een vraag te helpen formuleren, een code af te spreken wanneer iets dreigt te escaleren.”