Ontmoetingsatelier
… traint kinderen om sociaal-emotioneel vaardiger te worden en/of hun psychosociale problemen te verminderen
Ontmoetingsatelier
… werkt met kinderen op de eigen, vertrouwde school
Ontmoetingsatelier
… biedt scholen vanuit Passend Onderwijs groeps­arrange­menten en individuele sessies voor leerlingen tussen 4-12 jaar
Kort & krachtig

Ontmoetingsatelier is een preventief en kortdurend aanbod, in kleine groepjes of in individuele sessies. Via ‘ervaren en doen’ werkt Ontmoetingsatelier toe naar een effectieve verandering in beleving en gedrag. De kinderen werken ieder aan hun eigen individuele doelen.

Creatief en spelenderwijs

Ontmoetingsatelier is een ervarings-gerichte aanpak en vergroot de competenties waarbij we gebruik maken van verschillende creatieve werkvormen zoals tekenen, schilderen, kleien, bewegingsspel en drama. Kinderen komen zo op een speelse manier in aanraking met hun uitdaging en/of wordt hun problematisch gedrag zichtbaar.

Kind, leerkracht, ouder en school

Ontmoetingsatelier werkt nauw samen met zowel leerkrachten als ouders/verzorgers om een geïntegreerd geheel van begeleiding te bieden en om een doorgaande lijn in de begeleiding te creëren voor het kind. Leerkrachten kunnen worden meegecoacht.

Dit zeggen professionals & ouders over Ontmoetingsatelier:

”Ontmoetingsatelier heeft mij als leerkracht inzicht gegeven in problematieken van kinderen en de benadering daarvan.”

— Annet Jongen, groepsleerkracht Anne Frank School, Amsterdam —

”Ik heb Ontmoetingsatelier als heel laagdrempelig ervaren. Paula reageert altijd meteen op vragen van ons”

— Clara Piek, intern begeleider Merkelbachschool Amsterdam. —

”Na de training zijn de kinderen zekerder van zichzelf en ze worden bewuster van de ruimte die ze innemen.”

— Bas Moll is directeur van de Anne Frank school, Amsterdam —

"Mijn kind was extreem verlegen. Bij Ontmoetingsatelier heeft hij geleerd om zijn angsten beter te duiden en zijn gevoelens onder woorden te brengen. Hierdoor is hij zich prettiger gaan voelen."

— Ouder —