Over Paula Gilles

Maak kennis met Paula, oprichtster van Ontmoetingsatelier

Mijn naam is Paula Gilles. Ik ben een professioneel beeldend vaktherapeute en gediplomeerd coach die graag samenwerkt met kinderen, leerkracht en ouders om het kind te begeleiden naar zelfvertrouwen, zelfexpressie & een vrolijk zelfbeeld. Dit doe ik door middel van individuele behandelingen en/of groepsbegeleiding van kinderen & coaching van leerkrachten en ouders op de eigen, vertrouwde school van het kind.

Na mijn werk als communicatie-deskundige in het bedrijfsleven kwam mijn oorspronkelijke passie om voor kinderen meer mogelijkheden te creëren krachtig naar voren. Ik ben toen teruggegaan naar de schoolbanken en heb in deeltijd een 4-jarige opleiding tot creatief therapeute gevolgd. Het volgen van deze hbo-opleiding combineerde ik met het werken met diverse doelgroepen. Zo ben ik met verstandelijk beperkte kinderen in een dagopvang gaan werken, met straatmeiden in buurthuizen, huiswerkbegeleiding gegeven aan jongeren, atelierwerk gedaan met peuters in een kinderdagverblijf en eerstejaars studenten begeleid die tijdens hun studie even een adempauze nodig hadden.

Op de eigen school vind ik belangrijk

Tijdens mijn werk als beeldend vaktherapeute bij een Riagg werd mij duidelijk uit gesprekken met kinderen en hun ouders, dat het volgen van een training buiten de eigen, vertrouwde omgeving van het kind, als stigmatiserend kon worden ervaren. Dit is de reden dat ik met Ontmoetingsatelier naar de kinderen toe kom en de training op hun eigen school binnen schooltijd aanbied.

Sinds 2001 ben ik o.a. als freelance trainer op speciale en reguliere basisscholen kinderen in kleine groepjes gaan trainen om sociaal-emotioneel vaardiger gedrag aan te leren. Zo ontwikkelde ik met de kinderen de training Ontmoetingsatelier.

Wet passend onderwijs

Met de komst van de Wet passend onderwijs heb ik deze training verder ontwikkeld tot het onderwijs-arrangement Ontmoetingsatelier. Hierbij kunnen leerkrachten worden meegecoacht en de training voor de kinderen is stevig ingebed via een nauwe samenwerking met de intern begeleider, de leerkrachten en de ouders/verzorgers.

Inmiddels geef ik dit onderwijs-arrangement Ontmoetingsatelier op diverse scholen in Amsterdam. Bent u benieuwd naar wat Ontmoetingsatelier voor uw school kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.

  • Paula Gilles, AGB-code: 90100336
  • Gilles, Deskundigheidsbevordering & Creativiteit AGB-code: 90059937

Lid van:

  • SRVB Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen
  • FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen
  • NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  • RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Samenwerking met:

  • Diverse basisscholen
  • Zorginstelling Familysupporters
  • William Schrikker Stichting
  • Koel & Co Zorgcoöperatie

Privacy en disclaimer